top of page
30.png

Bærekraft.

Vi eier ikke fremtiden, det gjør kommende generasjoner.

Vårt fokus er å redusere fotavtrykket så godt som mulig.

Les mere om hvordan. 

Sporbar
handel.

 1. Vi krever at våre leverandører leverer sikre rettferdige priser til kaffeprodusentene. Vi ønsker langsiktige partnerskap hvor kaffeprodusenter får rettferdig betalt gjennom hele verdikjeden.

  Dette bidrar til å støtte bøndene økonomisk og oppmuntre til bærekraftig jordbruk.

Skogforvaltning.

 1. Vi er opptatt av å bevare skogområder som er viktige for kaffe-plantenes livssyklus.

 2. Vi støtter bønder som praktiserer biodiversitet, en metode der kaffeplantene dyrkes i symbiose med det som er naturlig habitat for planter.

Tilgang på vann.

 1. Vi jobber med bønder og lokale samfunn for å fremme bevissthet om vannforbruk og implementere metoder for å redusere vann avrenning og beskytte vannressurser.

Avfalls-håndtering

 1. Vi fokuserer på avfallshåndtering i produksjonsprosessen.

 2.  

 3. Dette inkluderer resirkulering og riktig håndtering av organisk avfall for å minimere miljøpåvirkning.

Minimere klimaavtrykk

 1. Vi er opptatt av å redusere vårt klimaavtrykk.

 2.  

 3. Vi jobber med transportpartnere for å optimalisere logistikken og redusere utslippene knyttet til frakt av kaffe og tilbehør.

Lokal-

samfunns-

engasjement

 1. Vi støtter lokale samfunn der kaffen dyrkes gjennom sosiale prosjekter og investeringer.

 2.  

 3. Dette inkluderer tiltak som utdanning, helsevesen og infrastruktur for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Oppsummert.

 1. Disse tiltakene er en del av vår overordnede visjon om å produsere kaffe på en måte som respekterer mennesker og miljø.

 2.  

 3. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre bærekraftige praksiser og samarbeide med kaffekjeden for å skape en positiv innvirkning i hele verdikjeden.

 4. Når du handler kaffe fra oss vil det fremtidige overskuddet bidra mere til å løfte disse synergiene. Så du støtter en god sak.

 5.  

 6. Det er ikke veldedighet vi driver med -

 7. Det er rettferdighet og fremtid.

Explore the Collection

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.
Let your users get to know you.

Subscribe to Our Newsletter

Thanks for submitting!

bottom of page